1. priorita - světonázorová

Články

Hra Pokémon Go — test metód riadenia davu prostredníctvom cloud technológií

20.9.2016   6.júla 2016 bola uvedená hra Pokémon GO a celý svet sa doslova takmer zbláznil. Hra s virtuálnou realitou sľubovala byť skutočnou výzvou a dobrodružstvom, ktoré sa prebíja jednotvárnosťou reálneho života. Pre mnohých v skutočnosti takým dobrodružstvom aj...

6 priorít prostriedkov riadenia (alebo 6 hierarchicky usporiadaných kategórií riadenia)

13.9.2016 jardob   - boli objavené, lebo skrze ne sa od nepamäti tvorila skaza. No s ich poznaním možno budovať aj ochranu a stabilitu pre budovanie harmónie. - Okrem všedných politických sfér života, je možné tieto kategórie vidieť aj pri výchove detí… 1. priorita: metodologická – vidieť svet...

Pokračování analytické poznámky "K současné situaci" č.6(127). Konceptuální kabala Pravoslaví

1.9.2016 VP SSSR   Pokračování analytické poznámky «K současné situaci» č.6 (127), červenec 2016 Konceptuální kabala Pravoslaví a jak se může Pravoslaví transformovat   20160728_k_situaci-127_Konceptualni_kabala.doc (198 kB) 20160728_k_situaci-127_Konceptualni_kabala.epub (99,7...

Základy sociologie 1

19.8.2016   VNITŘNÍ PREDIKTOR SSSR   Základy sociologie _______________ Koncepční materiály studijního kurzu Díl 1. Část 1. Úvod do psychologických základů praxe poznávání a tvořivosti Část 2. Dostatečně všeobecná teorie řízení (DVTŘ) a některé aspekty praktického řízení...

O zprávách a událostech: Úsvit spravedlnosti

12.8.2016 zakonvremeni.ru   Krátký popis filmu „Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti“ (v ruské a např. slovenské distribuci se film jmenuje jinak - „Úsvit spravodlivosti“, pozn.): "V době, kdy svět řeší otázku, jakého hrdinu skutečně potřebuje, v obavách z naprosto nekontrolované moci...

Plná funkce řízení v životě společnosti

30.7.2016   Plná funkce řízení je souhrnem kvalitativně se lišících činností a zahrnuje v sobě následující etapy: Odhalení faktoru prostředí, který „tlačí na psychiku“ a vyvolává tak subjektivní potřebu řídit. Řízení na základě plné funkce začíná právě takto. Formování návyku...

Ako a prečo sa písma robia «svätými»?

27.7.2016     VNÚTORNÝ PREDIKTOR ZSSR   Ako a prečo sa písma robia «svätými»?   Sankt-Peterburg 2016    Na vrchnej strane obálky je reprodukcia diela Nikolaja Nikolajeviča Ge (1831-1894) «Kristus v Getsemanskej záhrade» (r. 1869 1887). Nachádza sa...

Potrebujeme inú školu (17)

20.7.2016 předchozí část   7.4. Kto z ľudí je skutočným Človekom v Živote? Potrebujeme inú školu, kap.7.4.doc Skúmanie tejto otázky začneme opäť textom v učebnici. V §1 kapitoly I. akademik píše:   «Sociálne a biologické je v človeku zliate do jedného celku. (… — tu preskočíme...

Podle víry vaší bude vám...

17.7.2016 VP SSSR   pozn. redakce: ve spojení s materiálem "Ako a prečo sa písma robia «svätými»?" publikujeme překlad úvodu ke knize VP SSSR "Podle víry vaší bude vám...". Samotná kniha je pak jen důkazní báze a popis historie falsifikace a podměny církevních textů na...

Úrok, úžera a Lidská společnost - dvě neslučitelné podstaty

11.7.2016 Lux   Kultúry gojimov sa historicky odlišujú od "židovskej" (judaistickej) kultúry, a to smerom k vyššej morálke, ale dosť zaostávajú vo vôľových prejavoch. Ide o určitú chamtivosť a márnivosť (dosiahnutie slávy a "bohatstva" s ľubovoľnými prostriedkami a pri minimálnom podiele...

Některé aspekty matric v objektivní realitě

21.6.2016   Pro zájemce, výňatek z interní diskuse Matrica je okrem iného práve tým, čo vytvára vzájomnú súvislosť medzi dejinami a matematikou, a vnáša do dejín ako objektívneho javu zákonitosť (matrice sú ale samozrejme aj v iných oboroch vedy, presnejšie, aspektoch objektívnej reality)....

Rodová "karma", egregory a turbulence

17.6.2016 jardob   Mnoho ľudí sa často zameriava na karmu (v zmysle že si ju duša prenáša zo života do života), pritom väčšina problémov v našom živote ktoré riešime, nie je ani tak zviazaná s naším minulým životom, ako skôr s našou rodovou “karmou”, rodovou pamäťou egregoru. - Ono to funguje...

V. M. Zaznobin o Noosfére a mimozemských civilizáciách

13.6.2016   Titulky: Palo https://www.youtube.com/watch?v=AsL968lJkg4 srt titulky  

Proč je Koncepce sociální bezpečnosti životně důležitá

12.6.2016   Slova a věty jsou „prsty“, ukazující  na reálné věci, jevy a procesy...   V čem hlavně spočívá význam KSB a DVTR? V dostatečně všeobecné teorii řízení je poprvé zkoumána společnost z úhlu pohledu procesů řízení, jako supersystém (systém tvořený mnoha analogickými, ale ne...

Potrebujeme inú školu (1)

18.5.2016   VNÚTORNÝ PREDIKTOR ZSSR       Potrebujeme inú školu ______________ Analytická zbierka otázok týkajúcich sa pedagogiky Pracovné materiály na vypracovanie stratégie reformy vzdelávacieho systému     Petrohrad r. 2005 © Publikované materiály sú majetkom...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>